Leveransvillkor

Produkter och produktpriser

Priset på böcker och tjänster anges i produktbeskrivningarna på webbplatsen www.arginiini.fi / www.arginin.se. Vissa produkter kan ha ett förmånligare pris vid förhandsbeställning, vilket förutsätter att man lägger in en beställning inom ett visst datum. Alla priser innehåller moms enligt gällande skattesats.

Betalningssätt

I webbutiken kan du betala med bankgiro eller via Paypal med de vanligaste bank- och kreditkorten. Du får en orderbekräftelse på din beställning per e-post. När betalningen på din beställning har registrerats i vårt system får du ett elektroniskt kvitto per e-post. Du kan skriva ut kvittot till exempel för din egen bokföring. Vi levererar din beställning när betalningen har registrerats i vårt system.

Leveransavgift

Porto och expeditionsavgift läggs till beställningen beroende på innehåll och vart beställningen fraktas. Avgiften debiteras per beställning och innehåller moms enligt gällande skattesats. Avgiften täcker leveranser inom EES-området.

Leverans

Leveranstiden för böcker är 3–5 arbetsdagar till Finland och cirka 4–7 arbetsdagar till Sverige. Kursbiljetter som beställs i webbutiken skickas inte skilt, utan betalningskvittot fungerar som inträdesbiljett till kursen. Du kan själv skriva ut biljetten, men det är inte en förutsättning för att delta i kursen. Kursens organisatörer har en lista på alla förhandsbeställda biljetter och kan kontrollera ifall en deltagare har betalat sin biljett på förhand. Böcker som beställs tillsammans med kursbiljetter kan avhämtas vid kurstillfället.

Leveranstiden för förhandsbeställda böcker anges i webbutiken. Om leveransen av en förhandsbeställning försenas mer än två veckor får kunden ett meddelande om detta per e-post.

Returrätt (öppet köp)

Webbutikens produkter har 14 dagars returrätt enligt den finska konsumentskyddslagen. Kunden har rätt att returnera en beställd produkt kostnadsfritt som kundretur. Den returnerade varan ska vara i perfekt skick och återförsäljningsbar. Om du vill returnera en beställning ska du först kontakta vår kundtjänst på adressen tilaus@pppromotion.fi (Finland) eller info@arginin.se (Sverige). Kursbiljetter har i regel ingen bytes- eller returrätt. En oanvänd kursbiljett kan enligt skild överenskommelse bytas till en biljett för en annan kurs mot en tilläggsavgift. Om du vill byta en kursbiljett ska du komma överens om det på förhand med vår kundtjänst på adressen tilaus@pppromotion.fi (Finland) eller info@arginin.se (Sverige).

Produktskada

Om den beställda produkten är defekt, eller om vi har skickat fel vara, ska kunden kontakta vår kundtjänst på adressen tilaus@pppromotion.fi (Finland) eller info@arginin.se (Sverige). Vänligen meddela oss om du vill få pengarna tillbaka eller om du vill ha en ny motsvarande produkt. Om du vill få pengarna tillbaka ska du meddela oss ditt IBAN-kontonummer.

Entydiga prisfel

PP Promotion Oy förbehåller sig rätten att återkalla beställningar om ett entydigt prisfel fastställs. Med entydiga prisfel avses eventuella prissättningsfel på webbutikens produkter så att produktens pris avsevärt och klart och tydligt avviker från produktens rätta pris. Entydiga prisfel kan vara till exempel:

  • om produkten har priset 0,00 euro eller inget pris alls
  • om en beställning som innehåller flera böcker har samma pris som en bok.

I de fall som skildras här avviker det felaktiga priset så klart och tydligt från det rätta priset att man kan utgå från att kunden förstår att priset är felaktigt.

Force majeure

PP Promotion Oy ansvarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder som står utanför företagets påverkningsmöjligheter, som det rimligen inte har kunnat förutse och vars följder det inte kan undvika. Oöverstigliga hinder anses vara bl.a. arbetsstridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud och störningar i transportkedjan. Om det oöverstigliga hindret fortgår i mer än tre månader har såväl PP Promotion Oy som kunden rätt att häva beställningarna utan skadeersättnings- eller dröjsmålsföljder.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden ska ta del av de gällande leveransvillkoren före beställningen bekräftas. PP Promotion Oy behandlar alla kunduppgifter konfidentiellt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

PP Promotion Oy
Lemovägen 8, 3:e vån.
00510 Helsingfors

Tfn: +358 (0)50 448 0555
E-post: info@arginin.se

FO-nummer: 2429235-1
VAT-nummer: FI24292351

Företagsnummer i Sverige: 502073-7861
Svenskt VAT-nummer: SE502073786101