Böcker

Arginin och hälsa

Arginin och hälsa är en bok för dig som vill veta senaste nytt om hälsa  och friskvård. Den berättar om aminosyran arginin som spelar en viktig roll för kroppens energiomsättning. Arginin hjälper till att uppehålla många livsviktiga processer i kroppen och är därför central för hälsan. I boken förklaras sambandet mellan stress, argininbrist och olika folksjukdomar utifrån de nyaste forskningsresultaten om arginin. Författarna berättar hur du kan ta hand om din hälsa utan mediciner. Risken för att insjukna i många av de livsstilssjukdomar vi har i västvärlden kan förebyggas med hjälp av arginin.

Arginiini ja terveys

Jyrki och Hannele Penttinens nya bok Arginiini ja terveys (Arginin och hälsa) utkom 2013 på  finska. Författarna förklarar sambandet mellan stress, argininbrist och olika  folksjukdomar som blir allt vanligare i de nordiska länderna. Boken är ett starkt ställningstagande för friskvård och ett högaktuellt inlägg i den allmänna hälsopolitiska debatten.

Arginiini 2000-luvun ihmelääke?

Boken Arginiini 2000-luvun ihmelääke? (Arginin 2000-talets mirakelmedicin?) ger en detaljerad  och ingående översikt över vilken betydelse arginin har för hälsan. Jyrki  Penttinens första bok om arginin utkom på finska år 1997 och har blivit en  klassiker i Finland. Den fjärde reviderade upplagan finns att köpa hos oss.

Fallande ordning

1 artiklar

Fallande ordning

1 artiklar