Arginin och hälsa (In Swedish) En låda med 20 böcker.

Fler bilder

Arginin och hälsa (In Swedish) En låda med 20 böcker.
25,00 €
  • Köp 2 för 22,50 € per st och Spara 10%
  • Köp 4 för 20,00 € per st och Spara 20%

Availability: I lager

Arginin och hälsa är en bok för dig som vill veta senaste nytt om hälsa och friskvård. Den berättar om arginin, en aminosyra som spelar en viktig roll för kroppens energiomsättning. Arginin hjälper till att uppehålla många livsviktiga processer i kroppen och är därför central för hälsan. Den här boken förklarar sambandet mellan stress, argininbrist och olika folksjukdomar utifrån de nyaste forskningsresultaten om arginin. Författarna berättar hur du kan ta hand om din hälsa utan mediciner. Risken för att insjukna i många av de livsstilssjukdomar vi har i västvärlden kan förebyggas med hjälp av arginin.
Beskrivning

Detaljer

Innehåll

Arginin och hälsa förklarar sambandet mellan stress, argininbrist och olika folksjukdomar som blir allt vanligare i de nordiska länderna. Författarna berättar hur argininbrist kan leda till en ökad risk för olika sjukdomar och senare till att man insjuknar.

Boken presenterar de nyaste forskningsresultaten om arginin, en essentiell aminosyra som påverkar många livsviktiga processer i kroppen. Vi får arginin ur kosten, men de flesta kan tidvis ha nytta av att ta arginintillskott. Boken ger en översikt över vilken betydelse arginin har för hälsan i olika åldrar och livsskeden.

Arginin och hälsa är till alla som är intresserade av hälsa och friskvård: vårdpersonal, patienter och anhöriga. Fokus i boken ligger på hur man kan förebygga sjukdomar med läkemedelsfri vård.

Jyrki Penttinen är medicine och kirurgie doktor och docent i epidemiologi, och har forskat om arginin i över 15 år. Politices magister Hannele Penttinen svarar för bokens struktur, samhälleliga perspektiv och hälsopolitiska analys.

Arginin och hälsa är ett starkt ställningstagande för friskvård och ett högaktuellt inlägg i den allmänna hälsopolitiska debatten.

Jyrki om boken:
Boken är indelad i två delar. I den första delen vill vi ge läsaren en bild av hur vetenskaplig information kommer till och varför man inom hälsovården har hamnat i en situation där patientens hälsotillstånd följs upp med hjälp av olika mätare och blodvärden. I bokens första del går vi också in på begreppen metabolt syndrom och insulinresistens, och berättar vilken roll dessa symtomgrupper har inom sjukvården idag. Strävan till att diagnostisera metabolt syndrom och insulinresistens har lett till massiva uppföljningar av kolesterol-, blodtrycks- och sockervärden. Även om man känner till effektiva läkemedelsfria vårdformer har hälsokontrollerna snarare lett till att hundratusentals personer i medelåldern äter mediciner mot förhöjt blodtryck, kolesterol, depression och typ 2-diabetes.

Hannele om boken:
I bokens andra del tar vi upp olika omständigheter, sjukdomar och andra orsaker som kan leda till argininbrist under en människans livstid. Vi talar också vilken typ av problem argininbrist kan orsaka i olika åldersgrupper. Vi går in på olika sociala, psykiska och fysiska risker som människan kan hamna ut för under olika perioder i livet. Vem som helst kan få problem med hälsan på grund av risk för utslagning, sjukdomsspiraler, tillfälligt ackumulerad stress och därpå följande fysiska problem. Vi går också in på hur man kan minska risken för att insjukna och främja en balanserad, hälsosam livsstil.

Recensioner